Digt,  Poema

To verdener

To verdener

Der findes to måder at tilgå verden på.

Den ene er at forstå og respektere verden, som den er i dens kompleksitet/enkelhed.
Den anden består i at afvise verden og kræve selv at indrette den efter eget hoved.

Den ene indebærer en grundlæggende nysgerrighed i forhold til landskabet.
Den anden indebærer en insisteren på, at kortet altid står over landskabet.

Den ene indeholder en ærbødighed overfor et levende og intelligent skaberværk.
Den anden består i en foragt for et stendødt og forudbestemt maskineri.

Den ene hylder en videnskab, der betragter og udforsker i beundring.
Den anden hylder en videnskab, der beregner og befamler i begær.

The WHO?

The WHO, er der nogen, der kan sige mig, hvem de er?
The WHAT-on-Earth har de gang i hos glo-bal-listetyvene i De Forenede Narcissister?
The WHATEVER de har gang i, WHAT-the-Heck bilder de sig ind?
The WHEN har nogen givet dem lov til at køre kineseren, som var de The WISEGUYS?

The HVEM-pokker har stukket penge ned i lommen på dem?
The HVAD er meningen med at ansætte en notorisk folkemorder som chef for bixen?
The HVADSOMHELST, der kommer ud af den bix, lugter af nye folkemord.
The HVORNÅR gider nogen at hive stikket ud på bæstet, så vi kan komme videre?

The WHO – nu husker jeg det:
Det er sg’u da et syreband fra 70’erne, mand – det ved man da hvad er!

Jeg erklærer mig skyldig i

Lede ved løgnagtighed
Kærlighed til sandhed

Respekt for civilt mod
Disrespekt for duknakkethed

Favorisering af ansvarlig handlekraft
Væmmelse ved følgagtighed og apati

Anerkendelse af succes på trods
Vrede overfor korruption

Tiltrækning til ægte viden
Foragt for insisterende dumhed

Tro på at ægte autoritet er selvindlysende
Mistænksomhed overfor autoritetstro

Utålmodighed med bortforklaringer
Insisteren på at få svar på alle relevante spørgsmål

Håb for og tro på en fremtid for menneskeheden
Frygt for endnu et dystopisk helvede på jord

Beundring for de der tør stå op og frem
Medfølelse for de der fik mundkurv på

Afhængighed af skønhed og mental sundhed
Uopmærksom selvforgiftning ved toksisk sortsyn

Besiddelse af menneskelig samvittig
Inderlig væmmelse ved ryggesløshed

Jeg betragter mig selv som dømt på forhånd ved blank indrømmelse af samtlige ovenstående punkter og modtager med ophøjet ro en livstidsdom.
Jeg ønsker desuden anklageren god bedring med resten af sit liv.

Mennesker med maske

Mennesker med maske må eller tør ikke vise dig deres ansigt.
Deres facade af udtryksløshed rammer dig med uvished.
Mennesker med maske gør det umuligt at se dem i øjnene.
Deres mund siger øjnene imod i al sin mundløshed.

Mennesker med maske er som Neo i The Matrix.
Hvad gavner et telefonopkald dig, hvis du ikke kan tale?
Mennesker med maske symboliserer mundkurv.
De har herefter ikke lov til at mødes længere, hverken offentligt eller privat.

Mennesker med maske taler ikke længere sammen.
De sidder i hvert deres maskeland og udsender lyde unden mundbevægelser.

Mennesker med maske er en stående, siddende, løbende diskrimination af hørehæmmede, der desperat prøver at aflæse en mur af bomuld.

Mennesker med maske har nedsat indtagelse af det grundstof, der giver liv til deres blod, deres nerver, deres hjerne og alle deres celler

Mennesker med maske har fået at vide, at masken forhindrer dem selv og andre i at indånde den luft, de udånder. Så spørger jeg, hvor blev al luften af?

Mennesker med maske er væsener påført social-burkha.
Vi kan ikke længere kende forskel på kirurgen, bankrøveren og fru Jensen.

Mennesker med maske er det nye normale, siger de.
Er fremtiden en zombieapokalyptisk normie-kult for ansigtsløse akvariefisk?

Mennesker med maske overholder budet om social distancering.
De kysser ikke, de spiser ikke ved det samme bord, og de krammer ikke farmor.

[Covid-19]:

En særlig form for kogalskab, der springer direkte mellem menneskekvæg.

Som i ko, som i vid, som i vanvid, som i kreaturer, der bisser derudaf til folden lukker sig, og hvor en stak til lejligheden indkaldte ko-laboratører, kodrengene fra ko-laboratoriet står klar med x-antal rødglødende jern til brændemærkning.

Som i ko-miske ko-masker ud-ko-manderet af ko-missærer til at tildække muler og mæle. Malkekøer, slagtekvæg, Mu-han-virale afhornede skindpelse.

Som i de muh-ligvis egnede med certificerede øreclips, nano-chips, halsbånd og genmodificerede foderbokse i den store nye normale offshore karantæne-ø.

Som i Wild Buffalo Bill, Gates of Hell, Micro Soft Power, eugenisk indavl af det muh-ligvis egnede avlsmateriale, – resten går til benmel og sæbe på destruktionsanstalen.

Almenvellet

Det herlige gamle ord, der betyder hensyn til det almene velbefindende,
samtidigt med at det betyder det almene styre.
Er det ikke sjovt, så almuen, de almindelige, dem med alles mindset/sindelag, har det bedst, når de er herrer og fruer over eget helbred?

Almen er alle mennesker, med al som i altinget, almuen, alfaderlig og -moderlig,
en for alle og alle for en, allemandsret, alruner, Almindingen, alles ve og vel.

Al var det stenhårde lag, der underlå den jyske hede før det nationale slogan:
Hvad udadtil tabes, skal indadtil vindes. Den nationale sammentrykthed som af kilometertykke isflagers vægt på jordbunden og dens gevækster.

Al magt til folket, sagde de røde, mens de stjal al magt fra folket og puttede i egen lomme som ALMAGT til kadrerne, avantgarden og proletariatets dikatatur.

Almenvellet blev til almen væltet, æltet og søndersmeltet,
skaltet og valtet øst og vest for Store-, Lille- og whiskybæltet.
Almindelig, naturlig lov, Landets Lov blev til bureaukratisk lovjungle.

Et hurtigt opslag i Wikipediaen: Almenvellet = Statens ret til at ekspropriere.
OK, er det dér, vi er havnet?

Sig ordet GUD

sagde nogen det, hørte vi G-ordet!?

og se dem få krydderen galt i halsen og et føl på tværs
se dem få dette særlige 21. århundredes woke-bornerte-blaserte rønserøvsfjæs
med knopper, udslæt, skab og tics – i ordets begge betydninger: tæger og trækninger
og hedeture, præ- og postmenstruelle leftover forsinkede overgangskramper
med overliggende knystaksel og lavthængende hæmomoid prostata MK-LGBT
iført nedsunken planlagt forældres feminist-livmord med andrenal forkromelse

SAGDE NOGEN VIRKELIG G.. – how dare they? – DE ER CANCELLED!

algoritmisk deplatformeret, pc-demonetariseret, ostrakiseret, socialt udstødt!
karaktermyrdet, vaccineret til ukendelighed, kulturrelativiseret, kanøflet til kinamand!organhøstet, sociallynchet, sendt til NeoGulag, angivet, jantelovs-hold-kæft-bolsjet!
latterliggjort, ignoreret (… OK, den går så ikke ovenpå alt det andet)

nåmenne hvad-var-det-lige-jeg-kom-fra?

altså det der G-noget, det skal de fandenfiseme …!
og nu brugte jeg så F-ordet, der er det modsatte af G-ordet
hvilket så ikke – ja for I skal ikke tro, at jeg dermed siger noget om det modsatte af det modsatte og dermed anerkender eksistensen af andet end ALT ER RELATIVT
hørte I det? – ALT, sagde jeg, og det er overhovedet ikke relaltivt, jeg mener ALT er selvfølgelig totalitært-absolut, så jeg laver lige for tydelighedens skyld en undtagelse for mig selv, bare så I kan forstå, at jeg s’gu ikke …

hvad siger du? at SGU betyder Så Gu’ og så sandt Gud lever?
NEJ, det har jeg krafteddeme aldrig sagt, at jeg aldrig har sagt!

og hvad siger du nu? at krafteddeme betyder: må kræften æde mig!
JEG har fandenfiseme ikke brug for, at nogen belærer mig i nutid om betydningen af de ord, der fiser ud af munden på mig i tide og utide og hypotetisk før-nutids-fremtid,

og nu har jeg VIRKELIG tabt tråden, for det er DIN skyld, og jeg er SÅ krænket,
for det er SÅ synd for mig, så jeg hader-hader-HADER, at nogen kalder mig dobbeltmoralsk, for moral og samvittighed er nemlig CANCELLED!

Got’ya! … ?

Faktatjek

Hvor er vi heldige, hvor er vi priviligerede, vi svømmer rundt i forkælelse!
Vores alle sammens velgører, rare onkel og velsignede forsyn
EJER AF DE SOCIALE MEDIER vil gerne og helt uden regning sørge for,
at vi ikke bliver udsat for noget, der ikke er faktatjekket,
vi, de stakkels små ubeskyttede pus, der kunne tage skade af noget,
der ikke har været igennem møllen, vejet på den korrekte guldvægt
og blåstemplet som egnet til mental menneskeføde.

Men vent lidt – måske rare onkel med den store maskine rent faktisk faktatjekker,
og måske vi bare ikke har forstået, hvad Onkel Rar lægger i ordet,
han fakta-tjekker, han tjekker for om der slipper noget faktuelt igennem,
OG SÅ NAKKER HAN DET! For stakkels onkel lider nemlig af fakta-allergi.

Du må ikke dele med andre

Det kan godt være, vi lærte noget andet i børnehaven
– de af os, der ikke var så heldige at slippe for indespærring lige efter kravlestadiet

det kan godt være, at far og mor mente, at det var godt at dele ud af lakridserne
– de af os, der havde søskende, der kunne finde på at synes det samme

det kan godt være, at de i skolen lærte os, at vi ikke bare skulle skovle ind,
rage til os, hamste, klamre os til det fælles legetøj, vise social adfærd
– de af os, der voksede op i slipstrømmen af babyboomer-socialismen

det kan godt være, at de mente, at gruppearbejde var fjong
– de af os, der lærte at tænke som flokdyr på gymna og uni i marxist-80’erne

men NU har teknokrat-far og bureaukrat-mor nede i Bruxelles
hvor de har femårsplaner og kommissærvælde, hvilket russerne kalder for EUSSR,
for det kan godt være, at de dér eks-røde russere har en vis erfaring – såen ca. 70 onde år -med femårsplaner, kommissærvælde, angiveri og statscensur

NU har kommissærerne fundet ud af, at den nye hyperfascisme anbefaler,
påbyder, gør det strafbart AT DELE på de socialiserende sociale medier,
fordi den nye normale, globale, kannibale pottetrænings-junta ikke bryder sig om, at de sociale typer som du og jeg og lillesøster har det med at gøre det, vi lærte dengang – vi deler s’gu!

Nu myrder de Hong Kong

Det er Tien An Men 2.0 – bare værre
De trækker folk ud af deres forsamlinger, de smider folk ud af deres butikker
De jævner livet med jorden for verdens mest hårdarbejdende handelsfolk
De deporterer de mest udtalte, de talende, de talriges talerør
De vil ikke rådne op i fængsler, det vil være alt for mild en straf
De vil finde måder til at høste organer – i en kultur der bruger ALT på dyret

De gjorde det ved bønderne i rismarkerne – den lange march, det store folkemord
De gjorde det ved munkene i de høje bjerge mod øst – det store kulturmord
De gjorde ved turmenerne i Shingyang – en provins blev til ét stort fængsel
De gjorde det ved dem på øen, hvis navn ikke må nævnes – de fejlede
De gjorde det ved dem i provinsen med den nye sygdom – de løj, så det drev
De gjorde det ved resten af verden – de løj, så det drev videre
De gjorde det ved organisationen, der sagde, at den organiserede verdens helbred
De gjorde det ved hjælp af korrupte politikere i landet på den anden side af vandet
De gjorde ved hjælp af telefonselskaber og netværk
De gjorde det ved bestikkelse af et fattigt kontinent fuld af rige ressourcer
De gjorde ved at opkøbe for penge tjent på stjålen viden

Gadens parlament

Gadens parlament er INTET parlament
Her føres ingen samtaler – fransk: parler, at tale
På gaden hersker kun gadens herskere
Herskere taler ikke med de beherskede

Jeg taler blandt talende og lyttende og svarende-igen
Jeg taler gerne med mennesker, der går ud på gaden i håb om at tale
Jeg taler gerne med mennesker i gule veste
Jeg taler med alle, der taler og lytter og taler igen.

De sendte et gadens ikke-talende parlament på gaden
Det var, da Cirkus Corona gik død i sværen grundet talebesvær
De ikke-talende, ikke-lyttende og ikke-samtalende tog over,
de råbende, skrigende, hylende, skrålende, maskeklædte horder,
der stikker fingrene i ørerne for at afhjælpe deres tale-allergi.

Var der derfor, vi skulle lære at gå med masker, der ikke virkede?
Var det grunden til masketræning, pottetræning og afstandstræning?
træning i forbud mod forsamling, ikke-tale-træning?

Wuhanisering

Et nyt ord har set dagens lys i nattens mørke
Et nyt ord om ny designer-normalitet
i en verden af gammelt lort

Wuhan-mennesket
Ikke at forveksle Pekingmanden, Neandertaleren eller Piltdownmennesket
– en joke så stor som søaben bare uden humor
men mere i familie med homo inhabilis, homo non-erectus eller homo stupidicus

Disclaimer
Vi taler ikke om det udmærkede menneske
der er så uheldig at være født og opvokset i en vis central provins
udset som prototype for det nye globale homo neonormalis

Hvad taler vi om?
Vi taler om stregkodemennesket, det brændemærkede, øremærkede menneske
app-mennesket, mennesket hvis celler er kogt i en femte generations mikroovn
homo behavouralis, homo digitalis, homo globalkabbalis, homo vaccinalis

Pottetræning
En nyfortolkning af teknikken med at aflære spædbørn at tisse på gulvet
Wuhanisering er pottetræning for voksne, så de sætter sig tilbage på potten
og råber moaaar, jeg er færdig, kom og tøøør mig!

Homo terrorficialis
Det forskræmte, socialdistancerede, maskeklædte, forsamlings-forsagende menneske
det selvcensurerende, statstilbedende MacDonald-menneske
der ikke kan løbe op i bjernene nogetsteds-nogensinde uden at være tracket og hacket

Homo accessibilis
Jeg har da ikke noget at skjule, jeg vil da være tilgængelig hele tiden
Jeg har da ikke noget mod at videregive alle persondata og hele mit privatliv
I må da gerne malke min konto, låne min identitet og optage min snorken om natten

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.